ma-vr
08:30 - 17:00
+31 (0)492-430114
info@wouters-bouwadvies.nl

Projecten

Diensten

Wie zijn wij

Innovatief en grensverleggend

Klanten

Visie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v. is opgericht in 1995 en kan afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever een totaalpakket aanbieden op het gebied van bouwconstructies, brandpreventie, bouwkundig tekenwerk, toetsing bouwbesluit, toetsing energieprestatie en bouwcoördinatie. Door koppeling van deze expertises worden de verschillende onderdelen binnen het ontwerpproces optimaal op elkaar afgestemd.

Innovatief en grensverleggend

Al meer dan twintig jaar biedt ons buro opdrachtgevers in binnen en buitenland een totaalpakket op het gebied van bouwconstructies, brandpreventie, bouwtechnisch- bouwkundig tekenwerk, bouw- besluit en energieprestatietoetsing. Door het verzorgen van deze werkzaamheden in 2D en/of 3D reken- en tekensoftware zijn wij de geschikte partner binnen een ontwerp- proces. Met name als er met BIM wordt gewerkt blijkt ons totaal- pakket grote voordelen te bieden voor de opdrachtgever. Faalkosten en ontwerptijd worden verminderd en het zal uiteindelijk moeten resulteren in een efficiënte gebouwexploitatie en gebouwbeheer. “Wij kijken sterk naar de toekomst en het veranderde bouwproces, duurzaamheid en de ‘leanfilosofie’”. Hiervoor volgen we de laatste ontwikkelingen en zijn nauw betrokken bij het ontwerpproces.

Klanten

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v. heeft voornamelijk nationale opdrachtgevers, soms komen ze uit het buitenland. De branche waar voor gewerkt wordt is zeer gevarieerd, waaronder: - projectontwikkelaars - architecten - aannemers - overheidsinstellingen / monumentenzorg - woningbouwcoöperaties - zorginstellingen - fabrikanten - particulieren

Visie

Binnen de organisatie kan een project op diverse wijzen uitgevoerd worden: -per discipline -meerder disciplines (totaal pakket) Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan een totaalpakket worden verzorgd op het gebied van bouwconstructies, brandpreventie, bouwkundig tekenwerk, toetsing bouwbesluit en toetsing energieprestatie, waardoor een efficiënt en doelgericht ontwerptraject ontstaat. Door samenvoegen van verschillende expertises, worden de diverse onderdelen binnen het bouwproces optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt voorkomen dat bij het uitwerken van het bouwplan de opdrachtgever voor grote wijzigingen van het ontwerp komt te staan.

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters B.V. is in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters B.V. noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

Wanneer Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters B.V. persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters B.V. gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters B.V. treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

Op het moment dat u de door ons verwerkte persoonsgegevens wilt wijzigen, inzien of wil laten verwijderen dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Ad Wouters via ad@wouters-bouwadvies.nl. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn voldoen aan uw verzoek.