ma-vr
08:30 - 17:00
+31 (0)492-430114
info@wouters-bouwadvies.nl

Diensten

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v. kan, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, een totaalpakket verzorgen op het gebied van Bouwconstructies, Bouwkundig tekenwerk 2D-3D, Brandveiligheid, Bouwregelgeving en Energieprestatie, waardoor een efficiënt en doelgericht ontwerptraject ontstaat. Door het samenvoegen van verschillende expertises worden de diverse onderdelen binnen het bouwproces optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt voorkomen dat bij het uitwerken van het bouwplan de opdrachtgever voor grote wijzigingen van het ontwerp komt te staan.
De volgende werkzaamheden kunnen wij u aanbieden:

Bouwconstructies

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v. heeft jarenlange ervaring met het maken van berekeningen en tekeningen op het gebied van bouwconstructies; zowel beton-, hout- en staalconstructies. Wij geven constructieadvies voor projecten in de utiliteitsbouw, woningbouw en speciale opdrachten.

Bouwkundig tekenwerk 2D-3D

Vanaf het schetsontwerp verzorgen wij het gehele bouwkundig tekenwerk in zowel 2D als 3D, in elke fase van het bouwproces, van een definitief ontwerp tot en met een uitvoeringsgereed ontwerp en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject. Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen en (bouw)regelgeving staan wij garant voor een goed bouwproces.

Brandveiligheid

Een belangrijk deel van ons werk begint bij de brandveiligheidstoetsing. Of het nu een nieuwbouwplan of een verbouwing betreft, met een QuickScan kunnen wij voor u snel de knelpunten inzichtelijk maken en mogelijke oplossingen voorstellen. Hierbij is voor de bestaande bouw het vaststellen van het rechtens verkregen niveau het beginpunt. Hiervoor kan op basis van een inspectie ter plaatse duidelijkheid ontstaan over de staat van uw pand en de mogelijkheden voor uw beoogde verbouwing.

Wij kunnen uw bouwkundig ontwerp beoordelen en een brandveiligheidsplan opstellen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Ons werk stopt niet bij de aanvraag maar gaat verder met het controleren van de bestekstekeningen en het opstellen van de Programma’s van Eisen voor verschillende brandveiligheidsinstallaties.

Tijdens het uitvoeringstraject kunnen wij u ondersteunen met het beoordelen van de uitvoeringstekeningen op het gebied van de bouwkundige maatregelingen, brandbeveiligingsinstallaties en het opstellen van een ontruimingsplan met de bijbehorende tekeningen

Bouwregelgeving

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v. ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit om uw project zonder vertraging en onverwachte kosten tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden en verblijfsruimten, gebruiksoppervlakten, spuivoorzieningen, daglichttoetreding en milieu (MPG).

Energieprestatie – BENG

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de eisen voor ‘bijna energieneutraal bouwen’ (BENG) van kracht geworden.

Energielabel bij aanvraag Omgevingsvergunning

Voor u als bouwopdrachtgever of architect zijn er wat veranderingen sinds 1 januari 2021: Wanneer u een aanvraag omgevingsvergunning doet, moet er een BENG berekening volgens de NTA8800 zijn afgemeld op de overheidssite EP-online. Doordat wij zelf gecertificeerd zijn, kunnen wij dit efficiënt voor uitvoeren.

Energielabel bij oplevering van een woning of bij waardeoverdracht

Wanneer u een gebouw oplevert, moet een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur opnieuw de energieprestatie bepalen. Wanneer een BENG berekening volgens de NTA8800 gemaakt wordt in verband met een renovatie in het kader van de EPV (energie prestatie vergoeding) regeling, een renovatie naar BENG niveau of een renovatie waarbij eisen aan de energieprestatie gesteld worden: moet dat door een gecertificeerd en vakbekwaam detailadviseur gebeuren.

Bouwtechnisch Adviesburo Ad Wouters b.v is als een van de weinige bureaus zelfstandig gecertificeerd en maakt geen gebruik van overkoepelende certificeringsinstellingen. Dat betekent dat het proces om tot een energielabel te komen veel efficiënter verloopt.